از منوی سمت راست، گروه محصول و خدمات مورد نظر برای مقایسه را انتخاب فرمائید.

خدمات طراحی و پیاده سازی انواع صفحات صفحات محتوایی عادی صفحات محتوایی عادی سئو شده طراحی گرافیک اختصاصی و پیاده سازی صفحه سینگل طراحی گرافیک اختصاصی و پیاده سازی تیپ صفحات
درج اطلاعات 10 تا 300 کلمه یا 1 تا 8 عکس yes yes yes yes
تغییر سایز و کراپ عکس ها yes yes yes yes
ایجاد css و استایل yes yes yes yes
ایجاد جداول yes yes yes yes
بهینه سازی سرعت بارگذاری از دیدگاه سایت های مرجع na yes yes yes
بهینه سازی صفحه با کنترل چک لیست استاندارد به روز na yes yes yes
دارای طراحی گرافیک اختصاصی با اخذ تائید کارفرما na na yes yes
اجرای بخش های مختلف (تا 6 بخش) na na na yes
بکارگیری اکشنهای نمایشی متفاوت برای لود نمایش با اخذ تائیدیه کارفرما na na na yes
هزینه تنظیم ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
هزینه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
خرید پکیج تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
ساخت و تنظیم صفحه های محتوایی ماهانه داخلی صفحه های محتوایی ماهانه تیپ ۱ صفحه های محتوایی ماهانه تیپ ۲ صفحه های محتوایی ماهانه تیپ ۳ صفحه های محتوایی ماهانه تیپ ۴
ساخت و تنظیم صفحه محتوایی ماهانه yes yes yes yes
طراحی و پیاده سازی انواع صفحات yes yes yes yes
تولید محتوا yes yes yes yes
تولید عکس متناسب با محتوا yes yes yes yes
وارد کردن اطلاعات در سایت در صورت نداشتن کاربر yes yes yes yes
تعداد صفحات داخلی 3 صفحه 6 صفحه 12 صفحه نامحدود
هزینه بسته سه ماهه ۴۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
هزینه بسته شش ماهه ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بسته یکساله ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید پکیج تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
به روز آوری نرم افزار و افزونه های وب سایت بسته ۳ ماهه بسته ۶ ماهه بسته یکساله
به روز آوری نرم افزار وب سایت به طور هفتگی yes yes yes
به روز آوری افزونه های امنیتی وب سایت به طور هفتگی yes yes yes
نگهداری و پشتیبانی وب سایت yes yes yes
هزینه تنظیم تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه بسته تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
>
بک آپ روزانه و مانیتورینگ مدیریتی بسته ۳ ماهه بسته ۶ ماهه بسته یکساله
تهیه نسخه پشتیبان از محتوا سایت به صورت روزانه yes yes yes
تهیه نسخه پشتیبان از محتوا سایت به صورت هفتگی yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی عملکرد سایت yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی بازدید کنندگان yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی رتبه سایت yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی رتبه سایت yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی تعداد بازدید کنندگان yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی تعداد صفحات بازدید شده yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی لینک های بالا دستی yes yes yes
گزارش ماهانه مدیریتی متوسط نرخ پرش yes yes yes
tracing گزارش بالا بودن وب سایت به همراه گزارش yes yes yes
هزینه یکسال تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
پشتیبانی راهبر سایت اطلاع رسانی بسته ۳ ماهه بسته ۶ ماهه بسته یکساله
پاسخگویی تیکت به راهبر سایت yes yes yes
راهنمایی و پاسخگویی تلفنی به راهبر سایت yes yes yes
برقراری ارتباط team viewer به در خواست مشتری yes yes yes
نگهداری و پشتیبانی وب سایت yes yes yes
هزینه ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
خرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
پشتیبانی راهبر سایت فروشگاه اینترنتی بسته ۳ ماهه بسته ۶ ماهه بسته یکساله
پاسخگویی تیکت به راهبر سایت yes yes yes
راهنمایی و پاسخگوی تلفنی به راهبر سایت yes yes yes
برقراری ارتباط team viewer به درخواست مشتری yes yes yes
نگهداری و پشتیبانی وب سایت yes yes yes
هزینه ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
خرید آنلاین تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سرور اختصاصی ایران لینوکس – ویندوز
Dedicated Server ۱۲۵ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ DS V DS VI DS VII
Setup fee – Tomans ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
Disk Space
Disk Space – Dedicated ۱۲۵GB ۲۵۰GB ۵۰۰GB ۱۰۰۰GB ۲۰۰۰GB ۳۰۰۰GB ۴۰۰۰GB
Mirrored HDDs yes yes yes yes yes yes yes
HDD Type SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SSD RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10
RAM
RAM ۸Gb ۱۶Gb ۳۲Gb ۶۴Gb ۱۲۸Gb ۲۵۶Gb ۲۵۶Gb
CPU
CPU (Dedicated) ۲core ۲core ۴core ۸core ۱۶core ۱۶core ۱۶core
CPU (Burst) ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate
Network
Traffic Quote / Month ۵۰۰GB ۵۰۰GB ۵۰۰GB ۱۰۰۰Gb ۱۵۰۰Gb ۲۰۰۰Gb ۲۵۰۰Gb
Uplink Port ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accounts yes yes yes yes yes yes yes
Remote Reboot yes yes yes yes yes yes yes
Admin / Root Access yes yes yes yes yes yes yes
Private DNS’es yes yes yes yes yes yes yes
Firewall / VPN yes yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes yes
Third Party Software yes yes yes yes yes yes yes
RDP yes yes yes yes yes yes yes
هزینه یک ماه ۴۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شش ماه ۱۵% off ۲۰۴۰۰۰۰ ۳۶۷۲۰۰۰ ۷۳۴۴۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
یکسال ۳۰% off ۳۳۶۰۰۰۰ ۶۰۴۸۰۰۰ ۱۲۰۹۶۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید آنلاین خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
میزبانی ایمیل ۵۰۰MB ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB
Web Mail yes yes yes
Auto Responders yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes
Email Aliases yes yes yes
Vacation Message yes yes yes
Address Book yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes
Processing Rules yes yes yes
Spell Checking yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes
۲۴*۷ Support yes yes yes
قیمت ماهانه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
خرید خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت فوری بسته ی طراحی سایت فوری 1 بسته ی طراحی سایت فوری 2 بسته ی طراحی سایت فوری 3
ثبت دامنه ir رایگان yes yes yes
اختصاص هاست رایگان yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا yes yes yes
آموزش کنترل پنل رایگان yes yes yes
شخصی سازی بخش های قالب na yes yes
تعداد زبان 1 1 1
تعداد صفحات داخلی 0 0 10
مدت زمان انجام یک روز کاری سه روز کاری پنج روز کاری
پیش نیاز آشنایی اولیه آشنایی نسبی na
نصب قالب از پیش ساخته شده انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها
هزینه یکسال 490,۰۰۰ 890,۰۰۰ 1,390,0۰۰
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت اطلاع رسانی بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 1 بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 2 بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 3
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ) na yes yes
طراحی قالب اختصاصی yes yes yes
طراحی گرافیک اختصاصی yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا yes yes yes
جلسه ی آموزشی yes yes yes
جلسه ی مشاوره ی تعیین قالب yes yes yes
تعداد زبان 1 1 2
تعداد صفحات داخلی 5 صفحه 5 صفحه 15 صفحه
هزینه یکسال 1,900,۰۰۰ 2,650,۰۰۰ 3,600,0۰۰
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت فروشگاه اینترنتی بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 1 بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 2 بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 3 بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ) na na yes yes
بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی yes yes yes yes
طراحی گرافیک اختصاصی na na yes yes
طراحی قالب اختصاصی na na yes yes
شخصی سازی قالب yes yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتی yes yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک yes yes yes yes
نصب یک درگاه بانکی yes yes yes yes
نصب افزونه های مالی فروش آنلاین yes yes yes yes
نصب سامانه ارسال اس ام اس yes yes yes yes
نصب سامانه خودکار بروزآوری تلگرام na yes yes yes
آموزش کنترل پنل مدیریت محتوا yes yes yes yes
جلسه مشاوره تعیین قالب yes yes yes yes
تعداد صفحات داخلی اولیه na 5 صفحه 5 صفحه yes
تعداد محصولات اولیه na 5 صفحه 5 صفحه yes
تعداد زبان 1 1 2 2
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصول na na yes yes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصولات na na yes yes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی فاکتور na na yes yes
طراحی صفحه اختصاصی مقایسه محصولات na na yes yes
هزینه یکسال 2,700,۰۰۰ 3,700,۰۰۰ 6,500,۰۰۰ شروع از صفر تومان (هزینه تنظیم 300,000)
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید
whatsapp

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟

closewhatsapp
onewhatsapp

سلام خوش آمدید!
برای ارائه خدمات بهتر در زمینه طراحی سایت و سئو مشاوران ما در واتس اپ در خدمت شما هستند.

فهرست