ثبت نام | ورود
پشتیبانی | مشاوره | تماس با ما | ۲۳۰۸۷ ۲۱ (۹۸+)

مشاوره با فراکارانت

مشاوره با فراکارانت

مشاوره انتخاب قالب

سایت های ارزان
هزینه : رایگان
 • بررسی نیاز های کارفرما
 • تدوین لیست اولویت های محتوائی
 • تدوین لیست اولویت های عملکرد
 • بررسی رقبا و نمونه های خارجی
 • انتخاب قالب مناسب از قالب های طراحی شده
 • تهیه لیست متناسب سازی ها برای کسب و کار
 • مدت : ۲ ساعت
 • محل برگزاری : دفتر کارا آی تی
 • روش ارتباطی : حضوری - اسکایپ

مشاوره طراحی قالب

طراحی سایت های اختصاصی
هزینه : رایگان
 • بررسی نیاز های کارفرما
 • تدوین لیست اولویت های محتوائی
 • تدوین لیست اولویت های عملکرد
 • بررسی رقبا و نمونه های خارجی
 • طراحی اولیه قالب گرافیکی
 • تهیه لیست متناسب سازی ها برای کسب و کار
 • مدت : ۲ ساعت
 • محل برگزاری : دفتر کارا آی تی
 • روش ارتباطی : حضوری - اسکایپ

مشاوره آشنائی با انواع روش های اجرا

وب سایت ها و مزایا و معایب هر یک
هزینه : رایگان
 • انتخاب راه حل مناسب و بهینه برای نیاز فعلی و آینده کارفرما
 • مدت : ۱/۵ ساعت
 • محل برگزاری : دفتر کارا آی تی - دفتر خریدار
 • روش ارتباطی : حضوری - اسکایپ

مشاوره تدوین

RFP
مدت و هزینه : تماس بگیرید
 • آشنائی با انواع روش های حل مسئله و انتخاب راه جل مناسب و بهینه
 • تبدیل خواسته ها و نیاز های کسب و کار به فرایند ها و ویژگی های ماژول های پروژه
 • فازبندی اجرائی پروژه
 • تعیین جزئیات فاز ها
 • تعیین خروجی های فاز ها
 • تدوین Request for Proposal

مشاوره تعیین گرافیک ،

UI و UX
مدت و هزینه : تماس بگیرید
 • بررسی زینفعان پروژه مشتریان ، کاربران ، مالکین و ...
 • بررسی نیاز های کارفرما و باید ها و نباید های پروژه
 • بررسی نیاز های کارفرما و باید ها و نباید های پروژه
 • بررسی دقیق رقبا داخلی و خارجی
 • تدوین سند محتوایی و اولیتی بخشهای مختلف UI
 • اعمال هویت سازمان در طرح اولیه و پیاده سازی آن در نسخه های مختلف به صورت سند محتوایی

مشاوره تعیین گرافیک ،

UX
مدت و هزینه : تماس بگیرید
 • بررسی زینفعان پروژه مشتریان ، کاربران ، مالکین و ...
 • بررسی نیاز های کارفرما و باید ها و نباید های پروژه
 • بررسی نیاز های کارفرما و باید ها و نباید های پروژه
 • بررسی دقیق رقبا داخلی و خارجی
 • تدوین سند محتوایی و اولیتی بخشهای مختلف UI
 • اعمال هویت سازمان در طرح اولیه و پیاده سازی آن در نسخه های مختلف به صورت سند محتوایی
 • تدوین سند نقشه راه برای تغییرات به شکلی که آسیبی به وضعیت فعلی سایت وارد نشود