مشاوره: 23087 21 (98+)

شتابدهی و سرمایه گذاری خطرپذیر

شتابدهی و سرمایه گذاری خطرپذیر در فراکارانت

فراکارانت شاید بیش از هر شرکت دیگری در طی این سالیان با کارآفرینان خلاقی که گام به عرصه فعالیت در حوزه تکنولوژی های فناوری اطلاعات نهاده اند روبرو بوده و همواره با پیشنهادی مشارکت از سوی این افراد روبرو بوده است . حال امروز در راستای پاسخ به این نهیاز فراکارانت با راه اندازی واحد سرمایه گذاری و شتاب دهی کارا به حمایت از کار و کسب های نوپا می پردازد.

برای اطلاعات بیشتر به Kara.vc مراجعه نمایید.