گواهی امنیتی ssl


ضرورت:
هر چیز گواهینامه ssl نماد اعتماد پذیری و پرستیژ سایت شماست، امروز نداشتن ssl به یک مشکل برای بازشدن در بسیاری از مرورگرها و انواع اخطارها منجر می شود. از سوی دیگر تاثیر جدی ssl بر روی seo سایت را نمی توان فراموش کرد.


ویژگی:
قابل استفاده برای تمام پسوندهای دامنه، تمام سرویس های میزبانی، تخصیص علامت قفل به ssl در تمام مرورگرها .


تمایز:
در نصب رایگان توسط کارشناسان حتی کاراهاست، امکان تخصیص کارشناس برای اصلاح قبلی ثبت شده قبل از ssl در وب سایت موجود، پشتیبانی کاملا رایگان در طول استفاده خدمات.