بسته یوآل فراکارانت

۱۲ ویژگی در یک محصول برای تضمین موفقیت

هدیه قرعه کشی یک دستگاه iPhone XS

مشاهده جزئیات بسته

سرورهای اختصاصی مجازی ابری ایران

سرور مجازی شخصی

لینوکس ایران

شروع از
8,400,000 ریال
شش ماهه
 • 30GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic

سرور مجازی شرکتی

لینوکس ایران

شروع از
14,070,000 ریال
شش ماهه
 • 60GB hdd
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 200 GB monthly traffic

سرور مجازی سازمانی

لینوکس ایران

شروع از
18,000,000 ریال
شش ماهه
 • 90GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 300 GB monthly traffic

سرورهای اختصاصی مجازی ابری آلمان

سرور مجازی شخصی

آلمان

شروع از
680,000 ریال ماهانه
150,000 هزینه راه اندازی
 • سیستم عامل ویندوز یا لینوکس
 • 50GB hdd
 • 1GB Ram
 • 1core cpu
 • 100 GB monthly traffic

سرور مجازی شرکتی

آلمان

شروع از
890,000 ریال ماهانه
150,000 هزینه راه اندازی
 • سیستم عامل ویندوز یا لینوکس
 • hdd120GB
 • 2GB Ram
 • 2core cpu
 • 300 GB monthly traffic

سرور مجازی سازمانی

آلمان

شروع از
1,290,000 ریال ماهانه
150,000 هزینه راه اندازی
 • سیستم عامل ویندوز یا لینوکس
 • 150GB hdd
 • 3GB Ram
 • 3core cpu
 • 400 GB monthly traffic

سرور اختصاصی پردازش ابری ایران

سرور اختصاصی ایران125

شروع از
4,000,000 ریال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
 • 2*125GB hdd
 • 8GB Ram
 • 2core cpu
 • 500 GB monthly traffic

سرور اختصاصی ایران 250

شروع از
7,200,000 ریال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
 • 2*250GB hdd
 • 16GB Ram
 • 2core cpu
 • 500 GB monthly traffic

سرور اختصاصی ایران 500

شروع از
14,400,000 ریال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
 • 2*500GB hdd
 • 32GB Ram
 • 4core cpu
 • 500 GB monthly traffic

سرور اختصاصی ایران 1000

شروع از
25,000,000 ریال ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
 • 2*1000GB hdd
 • 64GB Ram
 • 8core cpu
 • 1000 GB monthly traffic

سرورهای اختصاصی آلمان

ex41ssd Intel® Core™ i7-6700

شروع از
2,730,000 ریال ماهانه
5,530,000 هزینه راه اندازی
 • Intel® Core™ i7-6700
 • Quad-Core Skylake
 • incl. Hyper-Threading Technology
 • RAM
 • 32 GB DDR4 RAM
 • Hard Drive
 • x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD 2
 • (Software-RAID 1)
 • Connection
 • 1 Gbit/s-Port
 • Guaranteed Bandwidth
 • 1 Gbit/s
 • Backup Space
 • 100 GB
 • Inclusive Traffic
 • 30 TB*

ex51ssd Intel® Core™ i7-6700

شروع از
3,430,000 ریال ماهانه
5,530,000 هزینه راه اندازی
 • Intel® Core™ i7-6700
 • Quad-Core Skylake
 • incl. Hyper-Threading Technology
 • RAM
 • 64 GB DDR4 RAM
 • Hard Drive
 • 2x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
 • (Software-RAID 1)
 • Connection
 • 1 Gbit/s-Port
 • Guaranteed Bandwidth
 • 1 Gbit/s
 • Backup Space
 • 100 GB
 • Inclusive Traffic
 • 30 TB*

ex40 hybrid Intel® Core™ i7-4770

شروع از
4,060,000 ریال ماهانه
4,060,000 هزینه راه اندازی
 • Intel® Core™ i7-4770
 • Quad-Core Haswell
 • incl. Hyper-Threading Technology
 • RAM
 • 32 GB DDR3 RAM
 • HDD
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
 • Class Enterprise
 • SSD
 • 2 x 240 GB
 • Connection
 • 1 Gbit/s-Port
 • Guaranteed Bandwidth
 • 200 Mbit/s
 • Backup Space
 • 100 GB

px61nvme Intel® Xeon® E3-1275 v5

شروع از
4,130,000 ریال ماهانه
8,330,000 هزینه راه اندازی
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5
 • Quad-Core Skylake
 • incl. Hyper-Threading Technology
 • RAM
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • Hard Drive
 • 2 x 512 GB
 • NVMe Gen3 x4
 • SSD (Software-RAID 1)
 • Connection
 • 1 Gbit/s-Port
 • Guaranteed Bandwidth
 • 1 Gbit/s
 • Backup Space
 • 100 GB
 • Inclusive Traffic
 • 30 TB*

sx291 Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core

شروع از
17,430,000 ریال ماهانه
17,430,000 هزینه راه اندازی
 • Intel® Xeon® E5-1650v2 Hexa-Core
 • incl. Hyper-Threading Technology
 • RAM
 • 128 GB DDR3 ECC RAM
 • Hard Drive
 • 15 x 6 TB SATA
 • 6 Gb/s 7200 rpm HDD
 • Class Enterprise
 • incl. Hardware-RAID Controller
 • (RAID-Level optional)
 • Connection
 • 1 Gbit/s-Port
 • Guaranteed Bandwidth
 • 1 Gbit/s
 • Backup Space
 • 100 GB
 • Inclusive Traffic:100 TB*
Scroll Up