شخصی [ویندوز ایران]

سالانه از

۱۸۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۱۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل تا نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
مقایسه پلان

شرکتی [ویندوز ایران]

سالانه از

۴۷۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۵۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
مقایسه پلان

سازمانی [ویندوز ایران]

سالانه از

۱,۰۹۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
مقایسه پلان

شخصی [ویندوز خارج]

سالانه از

۱۸۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۱۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل تا نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷
مقایسه پلان

شرکتی [ویندوز خارج]

سالانه از

۴۷۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۵۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
مقایسه پلان

سازمانی [ویندوز خارج]

سالانه از

۱,۰۹۹,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
SQL Server 2008-2012
کنترل پنل ّFull Plesk Power Pack
Mail Enable Server 5 Professional
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰GB
Ms SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
مقایسه پلان

شخصی [لینوکس ایران]

سالانه از

۱۵۹,۰۰۰

تومان

پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه تا ۱۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل تا نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
 مقایسه پلان

شرکتی [لینوکس ایران]

سالانه از

۴۳۹,۰۰۰

تومان

پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه تا ۵۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
 مقایسه پلان

سازمانی [لینوکس ایران]

سالانه از

۱۰,۳۹۰,۰۰۰

تومان

پشتیبانی از قدرتمند ترین اسکریپت های دنیا مانند جوملا، وردپرس و دروپال
پشتیبانی از بروز ترین تکنولوژی و فریم ورک های وب بر پایه PHP 5, Python, Ruby
Plesk Power Pack, ATmail, Hord, MySQL5
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰GB
My SQL up to 10%
تعداد ایمیل نامحدود
پشتیبانی ۲۴*۷ VIP
 مقایسه پلان

مناسب برای انواع طراحی سایت

سرور مجازی سازمانی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۲۷۰,۰۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۳core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 3GB
حافظه فیزیکی Raid 90GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

سرور مجازی شرکتی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۹۵,۵۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 2GB
حافظه فیزیکی Raid 60GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

سرور مجازی شخصی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۶۶,۶۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۱core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 1GB
حافظه فیزیکی Raid 30GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

 

سرور اختصاصی  ۱۰۰۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۲۵۰۰۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
 قابلیت استفاده اختصاصی از ۸core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 64GB
حافظه فیزیکی SSD SAS Hybrid Raid 1000GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ۵۰۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۴۴۰۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۴core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 32GB
حافظه فیزیکی SAS Raid 500GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ابری ۲۵۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۷۲۰٫۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 16GB
حافظه فیزیکی SAS Raid 250GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ابری ۱۲۵
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۴۰۰٫۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 8GB
حافظه فیزیکی  SAS Raid 125GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان

۵ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۱,۳۱۴,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۲۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۵ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۱۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۲ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۷۴۷,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۱۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۲ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۵ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۱ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۵۴۰,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۵۰عدد
حجم کلی سرویس تا ۱ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۵ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۳۰ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۳,۷۴۴,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۱۰۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۳۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۲۰ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۲,۸۱۲,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۸۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۱۰ گیگابایت [ویندوز ایران]

سالانه

۲,۰۶۵,۰۰۰

تومان

ارائه سرویس روی ویندوز ۲۰۰۳،۲۰۰۸،۲۰۱۲
پشتیبانی از دات نت ۴٫۵ ، ۴ ، ۳٫۵ ، ۲
وب هاست قابل ایجاد تا ۴۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۱۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۱۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۵ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۱,۲۳۵,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۲۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۵ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۱۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۲ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۷۱۲,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۱۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۲ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۵ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۱ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۴۳۲,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۵۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۱ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۵ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۳۰ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۳,۴۰۰,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۱۰۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۳۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۲۰ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۲,۷۵۴,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۸۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

۱۰ گیگابایت [لینوکس ایران]

سالانه

۱,۸۵۵,۰۰۰

تومان

وب هاست قابل ایجاد تا ۴۰۰ عدد
حجم کلی سرویس تا ۱۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه تا ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل مستقل Plesk برای هر سایت
مدیریت یکپارچه توسط شما
مقایسه پلان

دو گیگابایت

سالانه از

۲۹۰,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۲۰۰
Mailing List 20
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

یک گیگابایت

سالانه از

۱۸۰,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۱۰۰
Mailing List 15
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

۵۰۰ مگابایت

سالانه از

۱۵۲,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۵۰
Mailing List 10
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

IP اختصاصی

سالانه از

۱۷۰,۰۰۰

تومان

 مقایسه پلان

بانک اطلاعاتی

سالانه از

۵۰,۰۰۰

تومان

Ms SQL 2008 R2
MySQL 5.2
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

ترافیک ماهانه

سالانه از

۱۰۰,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
 مقایسه پلان