ثبت نام | ورود
پشتیبانی | مشاوره | تماس با ما | ۲۳۰۸۷ ۲۱ (۹۸+)

بسته طراحی سایت برنده

3409

2280هزار تومان

اطلاع رسانی طلایی

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • سیستم مدیریت محتوا
 • امکان ساخت صفحات نامحدود
 • دامنهIR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل و پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 500MB
  • دامنهIR
  • 60 G ترافیک سالانه
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم عضویت
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • -

2622

2280هزار تومان

5113

3420هزار تومان

اطلاع رسانی پلاتین

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
 • سیستم مدیریت محتوا
 • دامنهIR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل و پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • تولید محتوای متنی و عکاسی حرفه ای
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 1000MB
  • دامنهIR
  • 120 G ترافیک سالانه
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم عضویت
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای

3933

3420هزار تومان

6135

4290هزار تومان

فروشگاهی طلایی

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • سیستم مدیریت محتوا و فروشگاه
 • دامنه IR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • سیستم تجارت الکترونیک و درگاه پرداخت
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 1000MB
  • 120 G ترافیک سالانه
  • دامنه IR
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • فروشگاه آنلاین
  • سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
  • درگاه پرداخت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • فرم ساز
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم سطح دسترسی اعضا
  • سیستم عضویت
  • پروفایل اعضا
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • -

4719

4290هزار تومان

7937

5550هزار تومان

فروشگاهی پلاتین

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
 • سیستم مدیریت محتوا و فروشگاه
 • دامنه IR
 • دامنهCOM
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • سیستم تجارت الکترونیک و درگاه پرداخت
 • تولید محتوای متنی و عکاسی حرفه ای
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 2000MB
  • 240 G ترافیک سالانه
  • دامنه IR
  • دامنه COM
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
  • فروشگاه آنلاین
  • سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
  • درگاه پرداخت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • فرم ساز
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم سطح دسترسی اعضا
  • سیستم عضویت
  • پروفایل اعضا
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای
  • 4ساعت عکاسی حرفه ای همراه با دوربین و لنز در تهران

6105

5550هزار تومان

شما می توانید نسخه الکترونیکی این صفحه را از فایل زیر دریافت نمایید:

نسخه الکترونیک