ثبت نام | ورود

بسته طراحی سایت برنده

با قابلیت تسویه اقساطی

3409

2280هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

اطلاع رسانی طلایی

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • سیستم مدیریت محتوا
 • امکان ساخت صفحات نامحدود
 • دامنهIR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل و پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • آموزش رایگان مدیریت سایت
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 500MB
  • دامنهIR
  • 60 G ترافیک سالانه
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم عضویت
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • -

با قابلیت تسویه اقساطی

3409

2280هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

با قابلیت تسویه اقساطی

5113

3420هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

اطلاع رسانی پلاتین

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
 • سیستم مدیریت محتوا
 • دامنهIR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل و پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • تولید محتوای متنی و عکاسی حرفه ای
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 1000MB
  • دامنهIR
  • 120 G ترافیک سالانه
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم عضویت
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای

با قابلیت تسویه اقساطی

5113

3420هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

با قابلیت تسویه اقساطی

6135

4290هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

فروشگاهی طلایی

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • سیستم مدیریت محتوا و فروشگاه
 • دامنه IR
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • سیستم تجارت الکترونیک و درگاه پرداخت
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 1000MB
  • 120 G ترافیک سالانه
  • دامنه IR
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • فروشگاه آنلاین
  • سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
  • درگاه پرداخت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • فرم ساز
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم سطح دسترسی اعضا
  • سیستم عضویت
  • پروفایل اعضا
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • -

با قابلیت تسویه اقساطی

6135

4290هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

با قابلیت تسویه اقساطی

7937

5550هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

فروشگاهی پلاتین

 • اختصاصی سازی قالب های حرفه ای طراحی
  شده
 • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
 • سیستم مدیریت محتوا و فروشگاه
 • دامنه IR
 • دامنهCOM
 • سئو سورس
 • هاست حرفه ای
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • گالری فیلم و عکس + بلاگ و مقالات
 • حضور فوری در صفحه اول گوگل بمدت یک ماه برای تمام کلمات کلیدی
 • سیستم تجارت الکترونیک و درگاه پرداخت
 • تولید محتوای متنی و عکاسی حرفه ای
 • گارانتی یکساله
  • سرور
  • هاست حرفه ای 2000MB
  • 240 G ترافیک سالانه
  • دامنه IR
  • دامنه COM
  • پشتیبانی و گارانتی
  • پشتیبانی صحت عملکرد یکساله
  • گارانتی یکساله رایگان
  • فیلم آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • نرم افزار سایت
  • اختصاصی سازی صفحه داخلی طراحی شده
  • فروشگاه آنلاین
  • سیستم تجارت الکترونیک و جامع فرآیندی
  • درگاه پرداخت
  • سئو سورس
  • بلاگ
  • مقالات
  • صفحات نامحدود
  • سیستم مدیریت SMS
  • فرم ساز
  • تعداد همکار نامحدود
  • ربات شبکه های اجتماعی
  • ربات تلگرام
  • ربات اینستاگرام
  • امکانات اعضا
  • سیستم سطح دسترسی اعضا
  • سیستم عضویت
  • پروفایل اعضا
  • گالری
  • گالری فیلم
  • گالری عکس
  • بازاریابی
  • حضور یکماهه در صفحه اول گوگل با جستجوی تمامی کلمات کلیدی دلخواه
  • انتخاب زمان و روزهای پخش دلخواه
  • ساخت یک اکانت گوگل و یک کمپین
  • تولید محتوا
  • 4ساعت گردآوری و نگارش متون متناسب و مورد نیاز سایت توسط نویسندگان حرفه ای
  • 4ساعت عکاسی حرفه ای همراه با دوربین و لنز در تهران

با قابلیت تسویه اقساطی

7937

5550هزار تومان

با اعمال تخفیف نقدی

شما می توانید نسخه الکترونیکی این صفحه را از فایل زیر دریافت نمایید:

نسخه الکترونیک