بهبود رتبه آدرسی در googlemap


ضرورت:
اگر می خواهید در جستجوهای عمومی کاربران در بخش نقشه گوگل یافت شوید داشتن رتبه بالاتر از سایر رقبا بسیار اهمیت پیدا می کند.


ویژگی:
ثبت نظرات مناسب و موثر از اکانت های متنوع برای نقشه گوگل مشتری.


تمایز:
در اختیار داشتن دانش فنی مناسب برای ثبت نتایج به شکل موثر در نقشه گوگل مشتری.