آموزش افزونه فرم ساز گرویتی فرم قسمت - ۳

باسلام با قسمت سوم آموزش افزونه گرویتی فرم و گرویتی فرم فارسی از تیم فراکارانت در خدمت شما هستیم.

در قسمت بعدی دکمه های رادیویی را قرار می دهیم دکمه های رادیویی آیتمی می باشد که کاربر فقط می تواند یک مورد را انتخاب کند در این قسمت می توانید برچسب و توضیحات را مشخص کنید ، حالت های دکمه های رادیویی را یادداشت کنید و آیتم های خود را کم یا زیاد کنید ، گزینه سایر موارد را فعال کنید و در قسمت قوانین می توانید نوع آن را ضروری انتخاب کنید تا کاربر حتما این بخش را پر کند.

در تب نمایش می توانید محل قرار گیری برچسب را مشخص کنید ، محل قرار گیری توضیحات را مشخص کنید ، پیام تایید سفارشی برای این فیلد مشخص کنید و کلاس css سفارشی خود را در این قسمت یادداشت کنید.

در تب پیشرفته می توانید برچسب مدیریتی یادداشت کنید ، نمایش آن را مشخص کنید که مخفی باید یا فقط برای مدیریت نمایش داده شود و از این طریق منطق شرطی را فعال کنید به این شکل که این فیلد نمایش داده شود اگر حداقل یکی از آیتم های به عنوان مثال چک باکس قبلی روی گزینه انتخاب اول باشد و به این ترتیب اگر کاربر وقتی چک باکس را پر می کند در قسمت انتخاب سایت روی گزینه انتخاب اول کلیک کند این فیلد برای او نمایش داده خواهد شد.

آیتم جدید به عنوان لیست بازشو را انتخاب می کنیم و در این قسمت می توانید برچسب و توضیحات این بخش را مشخص کنید ، حالت های آن را یادداشت کنید و آیتم های خود را کم یا زیاد کنید و در قسمت قوانین می توانید نوع آن را ضروری انتخاب کنید تا کاربر حتما این بخش شما را پر کند.

در تب نمایش می توانید متن درون فیلد یا همان نگهدارنده متن را مشخص کنید ، محل قرار گیری برچسب را مشخص کنید ، محل قرار گیری توضیحات را مشخص کنید ، پیام تایید سفارشی برای این فیلد مشخص کنید ، کلاس css سفارشی خود را در این قسمت یادداشت کنید و اندازه فیلد را مشخص کنید.

در تب پیشرفته می توانید برچسب مدیریتی یادداشت کنید ، نمایش آن را مشخص کنید که مخفی باید یا فقط برای مدیریت نمایش داده شود و از این طریق منطق شرطی را فعال کنید به این شکل که این فیلد نمایش داده شود اگر حداقل یکی از آیتم های به عنوان مثال در چک باکس قبلی روی گزینه غیر از انتخاب اول باشد باشد و به این ترتیب اگر کاربر وقتی چک باکس را پر می کند در قسمت انتخاب سایت روی گزینه ای غیر از انتخاب اول کلیک کند این فیلد برای او نمایش داده خواهد شد.

آیتم بعدی تلفن را انتخاب می کنیم در این قسمت می توانید برچسب و توضیحات این بخش را مشخص کنید ، قالب شماره تماس را مشخص کنید به عنوان مثال بین المللی قرار گیرد و در قسمت قوانین می توانید نوع آن را ضروری انتخاب کنید تا کاربر حتما این بخش شما را پر کند.

در تب نمایش می توانید متن درون فیلد یا همان نگهدارنده متن را مشخص کنید ، محل قرار گیری برچسب را مشخص کنید ، محل قرار گیری توضیحات را مشخص کنید ، پیام تایید سفارشی برای این فیلد مشخص کنید ، کلاس css سفارشی خود را در این قسمت یادداشت کنید و اندازه فیلد را مشخص کنید.

در تب پیشرفته می توانید برچسب مدیریتی یادداشت کنید ، نمایش آن را مشخص کنید که مخفی باید یا فقط برای مدیریت نمایش داده شود و از این طریق منطق شرطی را فعال کنید .

در نهایت روی دکمه بروزرسانی کلیک می کنید و تغییرات فرم خود را ذخیره می کنید.

تا آموزشی دیگر خدانگهدار

whatsapp

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟

closewhatsapp
onewhatsapp

سلام خوش آمدید!
برای ارائه خدمات بهتر در زمینه طراحی سایت و سئو مشاوران ما در واتس اپ در خدمت شما هستند.

فهرست