حوزه انتشارات می تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و سواد جوامع بشری داشته باشد. با این نگاه ناشران فرهنگ سازان هر جامعه هستند و استفاده هرچه بهتر از امکانات دنیای فناوری در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی حرکتی مثبت و موثر در راستای رشد فرهیختگی است. بنابراین بهره گیری از یک طراحی حرفه ای در… ادامه مطلب »