طراحی سایت کودکان یک راهکار برنامه ریزی شده و هدفمند برای پاسخ به اشتیاق کودکان به استفاده از فناوریهای نوین و البته تمایل والدین برای فراهم کردن جدیدترین سرگرمی ها برای آن ها است. طراحی سایت کودکان به منظور آشنایی و استفاده کودکان از دنیای مجازی و با هدف یادگیری و کاربرد کامپیوتر و اینترنت… ادامه مطلب »