پویایی دنیای تجارت همواره دربردارنده معاملات و تبادل پول است و اگر این معاملات در سطح بین المللی باشد تبدیل و جابجایی پول از کشوری به کشور دیگر را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین برای انجام بسیاری از مبادلات, مسافرت ها و حتی به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری با مفاهیمی همچون… ادامه مطلب »