فصل ۲ نصب پورتال . نصب CMS : نصب برنامه Easy page شامل دو مرحله است. ابتدا به کمک CD موجود در بسته‌ نرم‌افزاری، مراحل نصب برنامه را روی یک کامپیوتر شخصی و در وضعیت Offline (بی‌نیاز به ارتباط اینترنتی) انجام می‌دهید. سپس جهت کنترل مجوز کاربری برنامه و فعال‌سازی آن لازم است عملیات فعال‌سازی… ادامه مطلب »