همه میدانیم که اشتباهات تایپی در هنگام جستجو رخ می دهند مثلا xvhpd shdj به جای کلمه طراحی سایت! بد نیست که در هنگام طراحی سایت به این مشکلات هم توجه کرد تا مخاطب با دردسر کمتری به هدف نزدیک شود برای آشنایی با نکات تخصصی طراحی سایت مقالات ما را مطالعه فرمایید