مشاوره: 23087 21 (98+)

چرا فراکارانت

چرا فراکارانت

امنیت

درصد قابل توجه ازتوجه و هزینه در فراکارانت صرف تامین امنیت خاطر مشتریان می گردد و اعتماد و سطح کیفیتی، پشتیبانی در سطحی با استانداردی بالاتر از استاندارد مورد نیاز کار برای عادی و پویا می گردد.

اعتماد

ایجاد ساختاری شفاف ، سامانه ای تمام خودکار و ظرفیت مازاد قابل توجه همواره موجب رضایت خاطبر مشتریان فراکارانت است. به هرحال جلب اعتماد مشتریان همواره از خطوط اساسی حرکتی فراکارانت بوده و می باشد.

تجربه

فعالیت از سال ۱۳۷۷-۱۹۹۸ در حوزه هایی که در ایران هنوز شکل نگرفته بود تا امروز ایجاد ظرفیت دانش و تجربه ای قابل توجه در فراکارانت نموده و از این مورد مشورت گسترده فعالیت و سایر شرکت های این حوزه قرار می گیرد.

دانش روز

فناوری اطلاعات نیازمند تحول پذیری سریع است. فراکارانت نیز افتخار دارد در سازمان پویایی قرار گرفته که دانش روز در حوزه های مختلف خدمات می آموزد و بکار میگیرد. فعال سازی سرویس های ابری، تولید نرم افزار های موبایل و پروژه های big data فعال در فراکارانت تنها با بروز بودن پیش می رود.

مشتری مداری

افتخار داریم که اگر امروز فعال هستیم مشتریان ما که به نوعی شرکای تجاری ما هم محسوب می شوند با ادامه حضور خود در کنار ما در طی سالیان این مجوز را به ما داده اند. حضور مشتریان ۱۹ ساله در جمع مشتریان فراکارانت بزرگترین افتخار ماست.

قیمت

با رعایت حاشیه سود محدود بکارگیری درآمدها در راستای توسعه فروش با رویکرد کاهش هزینه امروز موفق شده ایم خدماتی با هزینه ای بسیار مناسب تر از کیفیت آن ها ارائه کنیم ، هرچند حفظ کیفیت را به عنوان اصل مانع در پیش داریم.