دو گیگابایت

سالانه از

۲۹۰,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۲۰۰
Mailing List 20
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

یک گیگابایت

سالانه از

۱۸۰,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۱۰۰
Mailing List 15
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان

۵۰۰ مگابایت

سالانه از

۱۵۲,۰۰۰

تومان

– راه اندازی خودکار و آنی بلافاصله پس از خرید
تعداد ایمیل ۵۰
Mailing List 10
پشتیبانی ۲۴*۷
 مقایسه پلان