مناسب برای انواع طراحی سایت

سرور مجازی سازمانی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۲۷۰,۰۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۳core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 3GB
حافظه فیزیکی Raid 90GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

سرور مجازی شرکتی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۹۵,۵۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 2GB
حافظه فیزیکی Raid 60GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

سرور مجازی شخصی
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۶۶,۶۰۰

تومان

ایده آل برای وب سایتهای بزرگ
قابلیت استفاده اختصاصی از ۱core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 1GB
حافظه فیزیکی Raid 30GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰GB
مقایسه پلان

 

سرور اختصاصی  ۱۰۰۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۲۵۰۰۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
 قابلیت استفاده اختصاصی از ۸core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 64GB
حافظه فیزیکی SSD SAS Hybrid Raid 1000GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۱۰۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ۵۰۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۱۴۴۰۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۴core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 32GB
حافظه فیزیکی SAS Raid 500GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ابری ۲۵۰
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۷۲۰٫۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 16GB
حافظه فیزیکی SAS Raid 250GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان

سرور اختصاصی ابری ۱۲۵
[لینوکس – ویندوز ایران]
برروی ابر سرور های dl380 HP

ماهیانه

۴۰۰٫۰۰۰

تومان
۳۰% تخفیف برای خرید سالانه

ایده آل برای ابر سایت و شرکتهای طراحی سایت و میزبانی وب
قابلیت استفاده اختصاصی از ۲core CPU
قابلیت استفاده اختصاصی از RAM 8GB
حافظه فیزیکی  SAS Raid 125GB
ترافیک مجاز ماهیانه ۵۰۰GB
مقایسه پلان