بسته یوآل فراکارانت

۱۲ ویژگی در یک محصول برای تضمین موفقیت

هدیه قرعه کشی یک دستگاه iPhone XS

مشاهده جزئیات بسته

از منوی سمت راست، گروه محصول و خدمات مورد نظر برای مقایسه را انتخاب فرمائید.

هاست ویندوز ایرانشخصـی نقره ایشخصی طلاییشرکتـی نقره ایشرکتی طلاییسازمانی نقره ایسازمانی طلایی ۱سازمانی طلایی ۲سازمانی طلایی ۳سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا۵۰۰MB۱GB۲GB۵GB۱۰GB۲۰GB۴۰GB۸۰GB۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه۵GB۱۰GB۲۰GB۵۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت۱۱۱۲۳۴۵۶۷
تعداد پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
مقدار فضای Ms SQL 2008up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%
مقدار فضای دیتابیس MySQLup to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%
تعداد ایمیل پاپ تری Email pop3۵۰نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Pleskyesyesyesyesyesyesyesyesyes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگyesyesyesyesyesyesyesyesyes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail)yesyesyesyesyesyesyesyesyes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtpyesyesyesyesyesyesyesyesyes
استفاده ازAJAX در محیط وب میلyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد ویروس AntiVirusyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد اسپم Anti SPAM Filtersyesyesyesyesyesyesyesyesyes
استفاده از اوت لوک نسخه XXyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیلyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکارyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات برنامه نویسی
ASPyesyesyesyesyesyesyesyesyes
PHP 5.2.x & 5.3.x & 5.4.xyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ASP.NET v 1.1, 2, 3, 3.5, 4yesyesyesyesyesyesyesyesyes
Frontpage ext.yesyesyesyesyesyesyesyesyes
CGI supportyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Custom error documentsyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Perl v.xxnayesyesyesyesyesyesyesyes
Python supportnayesyesyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از SSLnayesyesyesyesyesyesyesyes
امکان IP اختصاصیnayesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات پایگاه داده Database Support
MS Accessyesyesyesyesyesyesyesyesyes
تعداد بانک MySQL۱۲۳۴۵نامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
حجم بانک MySQLup to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%
مدیریت دیتابیس PHPMyAdminyesyesyesyesyesyesyesyesyes
تعداد بانک Ms SQL Server۱۲۳۴۵۶۷۷۵
مقدار فضای Ms SQL 2008up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%up to 10%
مدیریت دیتابیس Ms SQL Serveryesyesyesyesyesyesyesyesyes
ODBC DSN۳۵۵۱۰۱۰۲۰۲۰۴۰۴۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسیyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ورد پرس فارسی Word Pressyesyesyesyesyesyesyesyesyes
جوملا Joomla CMSyesyesyesyesyesyesyesyesyes
پورتال Dot Net Nuke فارسیyesyesyesyesyesyesyesyesyes
bbClone – counternayesyesyesyesyesyesyesyes
gtChat – chat enginenanayesyesyesyesyesyesyes
هزینه 6 ماهه۱87,۰۰۰234,۰۰۰361,۰۰۰550,۰۰۰876,۰۰۰1,664,۰۰۰3,000,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه سالانه295,۰۰۰370,۰۰۰565,۰۰۰1,045,۰۰۰1,370,۰۰۰2,600,۰۰۰4,700,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 2 ساله هر سال (15%-)250,750314,500480,250888,2501,164,5۰۰2,210,0003,995,000تماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 3 ساله هر سال (30%-)236,۰۰۰296,۰۰۰452,000836,۰۰۰1,096,۰۰۰2,080,۰۰۰3,760,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید
خرید پکیجخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هاست لینوکس خارجشخصـی نقره ایشخصی طلاییشرکتـی نقره ایشرکتی طلاییسازمانی نقره ایسازمانی طلایی ۱سازمانی طلایی ۲سازمانی طلایی ۳سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا۵۰۰MB۱GB۲GB۵GB۱۰GB۲۰GB۴۰GB۸۰GB۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه۵GB۱۰GB۲۰GB۵۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت۱۱۱۲۳۴۵۶۷
تعداد پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دیتابیس MySQL۳۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰
حجم بانک MySQL۵۰MB۱۰۰MB۲۰۰MB۵۰۰MB۱GB۲GB۴GB۸GB۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری۵۰نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Pleskyesyesyesyesyesyesyesyesyes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگyesyesyesyesyesyesyesyesyes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail)yesyesyesyesyesyesyesyesyes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtpyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد ویروس AntiVirusyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد اسپم Anti SPAM Filtersyesyesyesyesyesyesyesyesyes
استفاده از اوت لوک نسخه XXyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیلyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکارyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.xyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Allows web users scriptingyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Frontpage ext.yesyesyesyesyesyesyesyesyes
CGI supportyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Perl v.xxyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Python supportyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Custom error documentsyesyesyesyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از SSLnoyesyesyesyesyesyesyesyes
امکان IP اختصاصیnoyesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL۳۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰
حجم بانک MySQL۵۰MB۱۰۰MB۲۰۰MB۵۰۰MB۱GB۲GB۴GB۸GB۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdminyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ODBC DSN۳۵۵۱۰۱۰۲۰۲۰۴۰۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسیyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ورد پرس فارسی Word Pressyesyesyesyesyesyesyesyesyes
جوملا Joomla CMSyesyesyesyesyesyesyesyesyes
bbClone – counternoyesyesyesyesyesyesyesyes
gtChat – chat enginenonoyesyesyesyesyesyesyes
هزینه 6 ماهه321,۰۰۰424,۰۰۰552,۰۰۰921,۰۰۰1,500,۰۰۰3,159,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه سالانه494,۰۰۰652,۰۰۰850,۰۰۰1,417,۰۰۰2,317,۰۰۰4,860,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 2 ساله هر سال (15%-)419,900554,200722,5001,204,4501,969,45۰4,131,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 3 ساله هر سال (30%-)395,200521,600680,0001,133,6001,853,6۰۰3,888,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
خرید پکیجخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هاست لینوکس ایرانشخصـی نقره ایشخصی طلاییشرکتـی نقره ایشرکتی طلاییسازمانی نقره ایسازمانی طلایی ۱سازمانی طلایی ۲سازمانی طلایی ۳سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا۵۰۰MB۱GB۲GB۵GB۱۰GB۲۰GB۴۰GB۸۰GB۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه۵GB۱۰GB۲۰GB۵۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت۱۱۱۲۳۴۵۶۷
تعداد پارک دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دیتابیس MySQL۳۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰
حجم بانک MySQL۵۰MB۱۰۰MB۲۰۰MB۵۰۰MB۱GB۲GB۴GB۸GB۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری۵۰نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Pleskyesyesyesyesyesyesyesyesyes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگyesyesyesyesyesyesyesyesyes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail)yesyesyesyesyesyesyesyesyes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtpyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد ویروس AntiVirusyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ضد اسپم Anti SPAM Filtersyesyesyesyesyesyesyesyesyes
استفاده از اوت لوک نسخه XXyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیلyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکارyesyesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.xyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Allows web users scriptingyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Frontpage ext.yesyesyesyesyesyesyesyesyes
CGI supportyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Perl v.xxyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Python supportyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Custom error documentsyesyesyesyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از SSLnoyesyesyesyesyesyesyesyes
امکان IP اختصاصیnoyesyesyesyesyesyesyesyes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL۳۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰
حجم بانک MySQL۵۰MB۱۰۰MB۲۰۰MB۵۰۰MB۱GB۲GB۴GB۸GB۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdminyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ODBC DSN۳۵۵۱۰۱۰۲۰۲۰۴۰۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسیyesyesyesyesyesyesyesyesyes
ورد پرس فارسی Word Pressyesyesyesyesyesyesyesyesyes
جوملا Joomla CMSyesyesyesyesyesyesyesyesyes
bbClone – counternoyesyesyesyesyesyesyesyes
gtChat – chat enginenonoyesyesyesyesyesyesyes
هزینه 6 ماهه146,۰۰۰229,۰۰۰383,۰۰۰683,۰۰۰1,152,۰۰۰2,070,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه سالانه228,۰۰۰359,۰۰۰600,۰۰۰1,070,۰۰۰1,800,۰۰۰3,240,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 2 ساله هر سال (15%-)193,800305,150510,000909,5001,530,۰۰۰2,754,000تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه 3 ساله هر سال (30%-)159,600251,300420,000727,6001,260,۰۰۰2,268,۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
خرید پکیجخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدخـریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نمایندگی حجمی ویندوز ایرانRes-۱۰۰۰MBRes-۲۰۰۰MBRes-۵۰۰۰MBRes-۱۰۰۰۰MBRes-۲۰۰۰۰MBRes-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگانyesyesyesyesyesyes
مزایای نمایندگی فروش هاستثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد۵۰۱۰۰۲۰۰۴۰۰۸۰۰۱۰۰۰
حجم کل سرویس۱۰۰۰MB۲۰۰۰MB۵۰۰۰MB۱۰,۰۰۰MB۲۰,۰۰۰MB۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه۲۵GB۲۵GB۱۰۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL۱۰۱۰۴۰۶۰۶۰۶۰
حجم بانک MySQL۱۰۰MB۱۰۰MB۴۰۰MB۴۰۰MB۶۰۰MB۶۰۰MB
تعداد دیتابیس MS SQL۵۵۲۰۲۰۵۰۵۰
حجم بانک MS SQL۲۵MB۲۵MB۱۰۰MB۱۰۰MB۲۰۰MB۲۰۰MB
تعداد ایمیل POP3۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Groups۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Responders۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
Plesk 11yesyesyesyesyesyes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
ASP 3.0yesyesyesyesyesyes
ASP.NET 3.5 / ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1yesyesyesyesyesyes
ASP.NET 4.0yesyesyesyesyesyes
ASP.NET 4.5yesyesyesyesyesyes
Perl 5.xyesyesyesyesyesyes
PHP 5.xyesyesyesyesyesyes
Tcl 8.xyesyesyesyesyesyes
SHTML/DHTMLyesyesyesyesyesyes
Microsoft MVC در Win 2008 R2yesyesyesyesyesyes
Razor View Engineyesyesyesyesyesyes
پست الکترونیک(Email)
Email Accountsyesyesyesyesyesyes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3yesyesyesyesyesyes
Web Mailyesyesyesyesyesyes
Auto Respondersyesyesyesyesyesyes
Email Forwardingyesyesyesyesyesyes
Email Aliasesyesyesyesyesyesyes
Vacation Messageyesyesyesyesyesyes
Address Bookyesyesyesyesyesyes
Virus Scanningyesyesyesyesyesyes
Live up-to-date Anti Spamyesyesyesyesyesyes
Send/Receive HTML formatted Messagesyesyesyesyesyesyes
Processing Rulesyesyesyesyesyesyes
Spell Checkingyesyesyesyesyesyes
Personal Calendaryesyesyesyesyesyes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Componentsyesyesyesyesyesyes
.NET Componentsyesyesyesyesyesyes
General Componentsyesyesyesyesyesyes
Windows Communication Foundation (WCF)yesyesyesyesyesyes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBCyesyesyesyesyesyes
MS SQL 2005yesyesyesyesyesyes
MS SQL 2008 R2yesyesyesyesyesyes
MS Accessyesyesyesyesyesyes
MySQLyesyesyesyesyesyes
امنیت (Security)
Symantec Security Softwareyesyesyesyesyesyes
Protected by up-to-date Firewallyesyesyesyesyesyes
Password Protectionyesyesyesyesyesyes
Permission Settingsyesyesyesyesyesyes
Automatic Updatesyesyesyesyesyesyes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server)yesyesyesyesyesyes
ماهیانه (Mirrored HDD)yesyesyesyesyesyes
امکانات جانبی
URL Forwardingyesyesyesyesyesyes
Virtual Directoryyesyesyesyesyesyes
DNS Managementyesyesyesyesyesyes
Anonymous FTPyesyesyesyesyesyes
File Manageryesyesyesyesyesyes
Custom Error Pagesyesyesyesyesyesyes
معرفی به موتورهای جستجوyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعتهyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیکyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق دور نگارyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق تیکتyesyesyesyesyesyes
هزینه ماهانهارائه نمی شودارائه نمی شود530,۰۰۰832,۰۰۰1,144,۰۰۰1,489,۰۰۰
هزینه 3 ماههارائه نمی شودارائه نمی شود1,225,۰۰۰1,922,۰۰۰2,640,۰۰۰3,437,400
هزینه 6 ماههارائه نمی شودارائه نمی شود1,885,۰۰۰2,957,۰۰۰4,062,۰۰۰5,288,400
هزینه سالانهارائه نمی شودارائه نمی شود2,900,۰۰۰4,550,۰۰۰6,250,۰۰۰8,136,۰۰۰
خرید پکیجارائه نمی شودارائه نمی شودخـریدخـریدخـریدخـرید
نمایندگی حجمی لینوکس ایرانRes-۱۰۰۰MBRes-۲۰۰۰MBRes-۵۰۰۰MBRes-۱۰۰۰۰MBRes-۲۰۰۰۰MBRes-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگانyesyesyesyesyesyes
مزایای نمایندگی فروش هاستثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد۵۰۱۰۰۲۰۰۴۰۰۸۰۰۱۰۰۰
حجم کل سرویس۱۰۰۰MB۲۰۰۰MB۵۰۰۰MB۱۰۰۰۰MB۲۰,۰۰۰MB۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه۲۵GB۲۵GB۱۰۰GB۱۰۰GB۲۰۰GB۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL۲۰۲۰۸۰۸۰۱۲۰۱۲۰
حجم بانک MySQL۲۰۰MB۲۰۰MB۷۰۰MB۷۰۰MB۹۰۰MB۹۰۰MB
تعداد ایمیل POP3۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Groups۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mail Responders۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰
Plesk 11yesyesyesyesyesyes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
Perl 5.xyesyesyesyesyesyes
PHP 5.x.xyesyesyesyesyesyes
Python 2.xyesyesyesyesyesyes
Tcl 8.xyesyesyesyesyesyes
Ruby 1.xyesyesyesyesyesyes
SHTML/DHTMLyesyesyesyesyesyes
Compiled CGI and SSIyesyesyesyesyesyes
پست الکترونیک(Email)
Email Accountsyesyesyesyesyesyes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3yesyesyesyesyesyes
Web Mailyesyesyesyesyesyes
Auto Respondersyesyesyesyesyesyes
Email Forwardingyesyesyesyesyesyes
Email Aliasesyesyesyesyesyesyes
Vacation Messageyesyesyesyesyesyes
Address Bookyesyesyesyesyesyes
Virus Scanningyesyesyesyesyesyes
Live up-to-date Anti Spamyesyesyesyesyesyes
Send/Receive HTML formatted Messagesyesyesyesyesyesyes
Processing Rulesyesyesyesyesyesyes
Spell Checkingyesyesyesyesyesyes
Personal Calendaryesyesyesyesyesyes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Componentsyesyesyesyesyesyes
.NET Componentsyesyesyesyesyesyes
General Componentsyesyesyesyesyesyes
Windows Communication Foundation (WCF)yesyesyesyesyesyes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBCyesyesyesyesyesyes
MS SQL 2005yesyesyesyesyesyes
MS SQL 2008 R2yesyesyesyesyesyes
MS Accessyesyesyesyesyesyes
MySQLyesyesyesyesyesyes
امنیت (Security)
Symantec Security Softwareyesyesyesyesyesyes
Protected by up-to-date Firewallyesyesyesyesyesyes
Password Protectionyesyesyesyesyesyes
Permission Settingsyesyesyesyesyesyes
Automatic Updatesyesyesyesyesyesyes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server)yesyesyesyesyesyes
ماهیانه (Mirrored HDD)yesyesyesyesyesyes
امکانات جانبی
URL Forwardingyesyesyesyesyesyes
Virtual Directoryyesyesyesyesyesyes
DNS Managementyesyesyesyesyesyes
Anonymous FTPyesyesyesyesyesyes
File Manageryesyesyesyesyesyes
Custom Error Pagesyesyesyesyesyesyes
معرفی به موتورهای جستجوyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعتهyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیکyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق دور نگارyesyesyesyesyesyes
پشتیبانی از طریق تیکتyesyesyesyesyesyes
هزینه ماهانهارائه نمی شودارائه نمی شود512,۰۰۰787,۰۰۰1,083,۰۰۰1,451,۰۰۰
هزینه 3 ماههارائه نمی شودارائه نمی شود1,183,۰۰۰1,816,۰۰۰2,500,۰۰۰3,348,000
هزینه 6 ماههارائه نمی شودارائه نمی شود1,820,۰۰۰2,795,۰۰۰3,860,۰۰۰5,159,000
هزینه سالانهارائه نمی شودارائه نمی شود2,800,۰۰۰4,300,۰۰۰5,950,۰۰۰7,926,۰۰۰
خرید پکیجارائه نمی شودارائه نمی شودخـریدخـریدخـریدخـرید
سرور مجازی ایران لینوکس – ویندوز
VPSشخصیشرکتیسازمانی VPS IIII VPS V VPS VI VPS VII
Setup fee – Tomansرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
Disk Space
Disk Space – Dedicated۳۰GB۶۰GB۹۰GB ۱۲۰GB ۱۵۰GB ۱۷۵GB ۲۰۰GB
Mirrored HDDsyesyesyesyesyesyesyes
HDD TypeSAS RAID 10SAS RAID 10SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10
RAM
RAM۱Gb۲Gb۳Gb تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
CPU
CPU (Dedicated)۱core۲core۳core تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
CPU (Burst)۱۰۰۰MHz۲۰۰۰MHz۲۰۰۰MHz تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
Network
Traffic Quote / Month۱۰۰GB۲۰۰GB۳۰۰GB ۱۳۵Gb ۱۷۰Gb ۲۰۰Gb ۲۵۰Gb
Uplink Port۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated)۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accountsyesyesyesyesyesyesyes
Remote Rebootyesyesyesyesyesyesyes
Admin / Root Accessyesyesyesyesyesyesyes
Private DNS’esyesyesyesyesyesyesyes
Firewall / VPNyesyesyesyesyesyesyes
MySQLyesyesyesyesyesyesyes
Third Party Softwareyesyesyesyesyesyesyes
RDPyesyesyesyesyesyesyes
هزینه یک ماهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه شش ماهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
هزینه یکسالتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
خرید آنلاینتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
سرور اختصاصی ایران لینوکس – ویندوز
Dedicated Server۱۲۵۲۵۰۵۰۰۱۰۰۰ DS V DS VI DS VII
Setup fee – Tomans۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
Disk Space
Disk Space – Dedicated۱۲۵GB۲۵۰GB۵۰۰GB ۱۰۰۰GB ۲۰۰۰GB ۳۰۰۰GB ۴۰۰۰GB
Mirrored HDDsyesyesyesyesyesyesyes
HDD TypeSAS RAID 10SAS RAID 10SAS RAID 10 SSD RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10
RAM
RAM۸Gb۱۶Gb۳۲Gb۶۴Gb۱۲۸Gb۲۵۶Gb۲۵۶Gb
CPU
CPU (Dedicated)۲core۲core۴core۸core۱۶core۱۶core۱۶core
CPU (Burst)ultimateultimateultimateultimateultimateultimateultimate
Network
Traffic Quote / Month۵۰۰GB۵۰۰GB۵۰۰GB ۱۰۰۰Gb ۱۵۰۰Gb ۲۰۰۰Gb ۲۵۰۰Gb
Uplink Port۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated)۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accountsyesyesyesyesyesyesyes
Remote Rebootyesyesyesyesyesyesyes
Admin / Root Accessyesyesyesyesyesyesyes
Private DNS’esyesyesyesyesyesyesyes
Firewall / VPNyesyesyesyesyesyesyes
MySQLyesyesyesyesyesyesyes
Third Party Softwareyesyesyesyesyesyesyes
RDPyesyesyesyesyesyesyes
هزینه یک ماهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
شش ماه ۱۵% offتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
یکسال ۳۰% offتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
خرید آنلاینتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
میزبانی ایمیل۵۰۰MB۱۰۰۰MB۲۰۰۰MB
Web Mailyesyesyes
Auto Respondersyesyesyes
Email Forwardingyesyesyes
Email Aliasesyesyesyes
Vacation Messageyesyesyes
Address Bookyesyesyes
Virus Scanningyesyesyes
Live up-to-date Anti Spamyesyesyes
Send/Receive HTML formatted Messagesyesyesyes
Processing Rulesyesyesyes
Spell Checkingyesyesyes
Personal Calendaryesyesyes
۲۴*۷ Supportyesyesyes
قیمت ماهانه۱۵۲,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
خریدخـریدخـریدخـرید
بسته های طراحی سایت فوریبسته ی طراحی سایت فوری 1 بسته ی طراحی سایت فوری 2 بسته ی طراحی سایت فوری 3
ثبت دامنه ir رایگانyesyesyes
اختصاص هاست رایگانyesyesyes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتواyesyesyes
آموزش کنترل پنل رایگانyesyesyes
شخصی سازی بخش های قالبnayesyes
تعداد زبان111
تعداد صفحات داخلی0010
مدت زمان انجام یک روز کاری سه روز کاری پنج روز کاری
پیش نیاز آشنایی اولیه آشنایی نسبیna
نصب قالب از پیش ساخته شده انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها
هزینه یکسال490,۰۰۰890,۰۰۰1,390,0۰۰
خرید پکیجخـریدخـریدخـرید
بسته های طراحی سایت اطلاع رسانی بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 1 بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 2بسته طراحی سایت اطلاع رسانی 3
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ)nayesyes
طراحی قالب اختصاصیyesyesyes
طراحی گرافیک اختصاصیyesyesyes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتواyesyesyes
جلسه ی آموزشیyesyesyes
جلسه ی مشاوره ی تعیین قالبyesyesyes
تعداد زبان112
تعداد صفحات داخلی5 صفحه 5 صفحه15 صفحه
هزینه یکسال1,900,۰۰۰2,650,۰۰۰3,600,0۰۰
خرید پکیجخـریدخـریدخـرید
بسته های طراحی سایت فروشگاه اینترنتیبسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 1 بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 2بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی 3 بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ)nanayesyes
بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابیyesyesyesyes
طراحی گرافیک اختصاصیnanayesyes
طراحی قالب اختصاصیnanayesyes
شخصی سازی قالبyesyesyesyes
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتیyesyesyesyes
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیکyesyesyesyes
نصب یک درگاه بانکیyesyesyesyes
نصب افزونه های مالی فروش آنلاینyesyesyesyes
نصب سامانه ارسال اس ام اسyesyesyesyes
نصب سامانه خودکار بروزآوری تلگرامnayesyesyes
آموزش کنترل پنل مدیریت محتواyesyesyesyes
جلسه مشاوره تعیین قالبyesyesyesyes
تعداد صفحات داخلی اولیهna 5 صفحه 5 صفحهyes
تعداد محصولات اولیهna 5 صفحه 5 صفحهyes
تعداد زبان1122
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصولnanayesyes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصولاتnanayesyes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی فاکتورnanayesyes
طراحی صفحه اختصاصی مقایسه محصولاتnanayesyes
هزینه یکسال2,700,۰۰۰3,700,۰۰۰6,500,۰۰۰شروع از صفر تومان (هزینه تنظیم 300,000)
خرید پکیجخـریدخـریدخـریدخـرید


Scroll Up